O nás

Domov pro seniory Kosmonautů je příspěvkovou organizací, jejímž zřízovatelem je Statutárním městem Brno. Jde o pobytové zařízení sociální péče, které v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, poskytuje od 1.1.2007 registrovanou službu Domov se zvláštním režimem (DZR).
 


Domov je umístěn na rozhranní původní zástavby Starého Lískovce a panelového sídliště z 80. let. V blízkosti domova je městská hromadná doprava (tramvajové, autobusové i trolejbusové linky), nákupní středisko, pošta a lékárna.
Jedná se o standardní sedmipodlažní panelový dům, ve kterém byly provedeny úpravy splňující nároky na bezbariérový provoz domova.
Domov disponuje úhlednou zahradou s množstvím zeleně a zahradním jezírkem s čistícím potokem, kde je možné najít na 20 druhů ryb a velké množství různých druhů vodních rostlin a živočichů. Okolí jezírka je dobře přístupné po dřevěném mole a vybaveno lavičkami.

Celý areál je bezbariérový, k pohybu a přesunu klientů a návštěvníků slouží 2 výtahy. Objekt je dle normy vybaven hasícími přístroji, na chodbách a ve všech místnostech jsou rozmístěny hlásiče požáru. Z důvodu zajištění bezpečnosti klientů je okolí vstupů do budovy monitorováno bezzáznamovými kamerami a sledováno na vrátnici.
V šesti nadzemních podlažích jsou rovnoměrně rozmístěny klientské pokoje, kanceláře a provozně-technické místnosti (jídelny, přípravny jídel, koupelny, ošetřovny, šatny, aktivizační místnosti).

Bytové jednotky

Kapacita domova je 119 lůžek. Domov je rozdělen na 3 oddělení - jedno oddělení obsahuje vždy dvě podlaží. Každé oddělení má k dispozici jídelnu, čajovou kuchyňku, ošetřovnu a koupelnu. Koupelny jsou vybaveny zvedacími vanami a zvedacími zařízeními.
Klienti bydlí ve 25 obytných buňkách, z toho 22 buněk obsahuje dvoulůžkový a třílůžkový pokoj a 3 pouze třílůžkový pokoj. Každá obytná buňka má balkón a svoje sociální zařízení - WC a sprchový kout. Každý pokoj je vybaven TV přijímačem. Klienti mají v dosahu bezdrátovou signalizaci k přivolání obslužného personálu.

  
Vybavení pokoje

Pokoje jsou vybaveny  nábytkem a zařízením (elektrická nebo mechanická polohovací lůžka, stoly, uzamykatelné noční stolky, křesla, uzamykatelné skříně, na každém pokoji je televize). Součástí třílůžkového pokoje je balkón.
Domov nemá k dispozici buňky obsahující pouze dvoulůžký pokoj a sociální zařízení, z tohoto důvodu není vhodný pro společné ubytování manželských dvojic. 
Vzhledem k prostorovým možnostem není možné, aby si klienti při nástupu přiváželi svůj nábytek.

Společné prostory
Chodby a atria na všech podlažích jsou barevně a tématicky odlišena, což usnadňuje vizuální navigaci klientům i ostatním návštěvníkům. Všechny chodby jsou vybaveny bezpečnostními prvky - madla, protiskluzové podlahy.
Společenský život Domova se odehrává ve společenské místnosti, kde probíhají například projekce filmů, manuální práce, besedy, ale i oslavy a školení zaměstnaců. Od roku 2014 slouží klientům i klub RETRO, kde je možné se v příjemném prostředí věnovat deskovým hrám, poslechu hudby, biliáru a nebo jen sledovat život ve velkém akváriu.

Technické zázemí
Domov má vlastní prádelnu a údržbu. Domov svým klientům poskytuje celodenní stravování, strava se dováží z nedalekého Domova pro seniory Mikuláškovo náměstí. Celodenní strava je v rozsahu snídaně, oběd, svačina a večeře, samozřejmotí je možnost dietního stravování.

Poslání domova

Posláním Domova pro seniory Kosmonautů je poskytovat pobytové služby a sociálně zdravotní péči seniorům, kteří vzhledem ke svému věku, změnám zdravotního stavu a snížené soběstačnosti potřebují pomoc druhé osoby, čímž nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je plánována individuálně, což umožňuje seniorům rozhodovat o dalším způsobu jejich života. Je poskytována taková míra podpory, která zachovává a rozvíjí klientovy schopnosti a snižuje závislost na poskytované službě.

Součástí poslání je podpora přirozené vazby na rodinu, přátele a místní komunitu, aby klient nebyl sociálně izolován a vytržen z přirozeného prostředí. Rodina je pro pracovníky důležitým zdrojem informací pro zkvalitnění péče. Posláním sociálních služeb poskytovaných domovem je pomoci umožnit seniorům žít běžným způsobem života při zajištění co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Domov pro seniory se snaží vytvářet podmínky pro to, aby klienti mohli prožít své stáří důstojně, klidně a bezpečně.

Cíle služby

  • zajistit klientům vhodné podmínky pro prožití důstojného stáří v prostředí podobném domácímu, ve kterém se mohou cítit dobře a bezpečně

  • zavést fungující systém individuálního plánování osobních cílů klienta. Funkční cíle mají přímou návaznost na osobní cíle klientů stanovené v individuálním plánu klienta

  • vytvářet nabídku aktivizačních činností, které budou napomáhat k zachování dosavadních schopností, dovedností a soběstačnosti klienta po co nejdelší dobu

  • podpořit soběstačnost klienta v rozsahu přiměřeném jeho možnostem, který z důvodu věku nebo zhoršení zdravotního stavu není schopen zajistit své potřeby v domácím prostředí

  • napomáhat k sociálnímu začleňování klienta (zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života dle jejich možností a schopností)

  • - sociální - podporovat kontakt s rodinou, nabízet sociální kontakt s vrstevníky

  • - kulturní - vytvářet kulturní programy a nabízet účast na kulturních akcích v domově i mimo něj. Akce jsou přizpůsobeny cílové skupině, účast je vždy dobrovolná

  • - duchovní - pastorační služby duchovních různých církví, kněží se klientům věnují individuálně

  • mezi klienty navzájem a mezi klienty a personálem fungují kvalitní mezilidské vztahy