Kontakty

Domov pro seniory Kosmonautů
příspěvková organizace
ulice Kosmonautů 548/21
625 00 Brno - Starý Lískovec

ID datové schránky:
d6wkisv
Zřizovatel domova:
Statutární město Brno
IČO:
70887209
Běžný účet: KB, a.s., č.ú. :
27-7203030287/0100
E-mail:
info@kos.brno.cz
Telefon ústředna:
+420 547 426 100

 
Kontaktní formulář:
 
 
Vaše osobní údaje budou zpracovány dle pravidel o ochraně osobních údajů.
 
 

Kontaktní osoby

Mgr. Martin Petřík
Ředitel
Mgr. Martin Petřík
Telefon: 547 426 113
Telefon 2: 736 603 239
e-mail: reditel@kos.brno.cz
Bc. Světlana Šmídová
Vrchní sestra, zástupce ředitele
Bc. Světlana Šmídová
Telefon: 547 426 110
Telefon 2: 604 236 754
e-mail: vrchnisestra@kos.brno.cz
Ing. Štefan Friča
Ekonom
Ing. Štefan Friča
Telefon: 547 426 112
e-mail: ekonom@kos.brno.cz
Ivana Černá
Finanční účetní
Ivana Černá
Telefon: 547 426 115
e-mail: ucetni@kos.brno.cz
Bc. Ivana Peterková
Sociální pracovnice
Bc. Ivana Peterková
Telefon: 547 426 111
Telefon 2: 703 656 303
e-mail: socprac1@kos.brno.cz
Jitka Málková
Sociální pracovnice
Jitka Málková
Telefon: 547 426 119
Telefon 2: 604 940 074
e-mail: socprac2@kos.brno.cz
Bc. Petra Halodová
Provozně-administrativní pracovník
Bc. Petra Halodová
Telefon: 547 426 115
Telefon 2: 736 279 357
e-mail: provozni@kos.brno.cz
Monika Fenclová
Asistentka
Monika Fenclová
Telefon: 547 426 116
e-mail:
personalni@kos.brno.cz
Bc. Ilona Kočí
1. odd. ošetřovna - staniční sestra
Bc. Ilona Kočí
Telefon: 547 426 101
Telefon 2: 733 202 983
e-mail:
osetrovna1@kos.brno.cz
Gabriela Hédlová, DiS.
2. odd. ošetřovna - staniční sestra
Gabriela Hédlová, DiS.
Telefon: 547 426 102
Telefon 2: 733 277 927
e-mail:
osetrovna2@kos.brno.cz
Jana Šnajdrová
3. odd. ošetřovna - staniční sestra
Jana Šnajdrová
Telefon: 547 426 103
Telefon 2: 733279 592
e-mail:
osetrovna3@kos.brno.cz
Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity
Telefon: 547 426 114
e-mail:
ergoterapie@kos.brno.cz
Údržba (dovoz stravy)

Údržba (dovoz stravy)
Telefon: 547 426 118
e-mail:
technik@kos.brno.cz

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
STŘEDA   8.00 - 16.30

Po telefonické domluvě je možno schůzku uskutečnit i v jiné dny
AKTUALIZACE NÁVŠTĚVNÍCH HODIN OD 3. 8. 2020
 
pondělí                                                                       -
úterý                                                                          13.00 -18.00 hod.
středa                                                                        -
čtvrtek                                                                       13.00 -18.00 hod.
pátek                                                                          -
sobota a neděle                                                       13.00 -18.00 hod.
 
  • návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě  osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
  • délka návštěvy max. 1 hod. (z doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR),
  • každá navštěvující osoba vyplní na vrátnici dotazník o bezinfekčnosti, zapíše se do knihy návštěv,
  • každé navštěvující osobě je na vrátnici změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak  nemoci, je návštěva zakázána a doporučena návštěva lékaře,
  • každá navštěvující osoba dostane na vrátnici čistou látkovou roušku, kterou při odchodu odloží do nádoby k tomu určené v prostorách vstupu do DS.