O nás

Domov pro seniory Kosmonautů je příspěvkovou organizací, jehož zřízovatelem je Statutární město Brno. Jde o pobytové zařízení sociální péče, které v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, poskytuje od 1.1.2007 registrovanou službu Domov se zvláštním režimem (DZR).
 O nás


Domov je umístěn na rozhranní původní zástavby Starého Lískovce a panelového sídliště z 80. let. V blízkosti domova je městská hromadná doprava (tramvajové, autobusové i trolejbusové linky), nákupní středisko, pošta a lékárna.
Jedná se o standardní sedmipodlažní panelový dům, ve kterém byly provedeny úpravy splňující nároky na bezbariérový provoz domova.
Domov disponuje úhlednou zahradou s množstvím zeleně a zahradním jezírkem s čistícím potokem, kde je možné najít na 20 druhů ryb a velké množství různých druhů vodních rostlin a živočichů. Okolí jezírka je dobře přístupné po dřevěném mole a vybaveno lavičkami.

Celý areál je bezbariérový, k pohybu a přesunu klientů a návštěvníků slouží 2 výtahy. Objekt je dle normy vybaven hasícími přístroji, na chodbách a ve všech místnostech jsou rozmístěny hlásiče požáru. Z důvodu zajištění bezpečnosti klientů je okolí vstupů do budovy monitorováno bezzáznamovými kamerami a sledováno na vrátnici.
V šesti nadzemních podlažích jsou rovnoměrně rozmístěny klientské pokoje, kanceláře a provozně-technické místnosti (jídelny, přípravny jídel, koupelny, ošetřovny, šatny, aktivizační místnosti).

Bytové jednotky

Kapacita domova je 119 lůžek. Domov je rozdělen na 3 oddělení - jedno oddělení obsahuje vždy dvě podlaží. Každé oddělení má k dispozici jídelnu, čajovou kuchyňku, ošetřovnu a koupelnu. Koupelny jsou vybaveny zvedacími vanami a zvedacími zařízeními.
Klienti bydlí ve 25 obytných buňkách, z toho 22 buněk obsahuje dvoulůžkový a třílůžkový pokoj a 3 pouze třílůžkový pokoj. Každá obytná buňka má balkón a svoje sociální zařízení - WC a sprchový kout. Každý pokoj je vybaven TV přijímačem. Klienti mají v dosahu bezdrátovou signalizaci k přivolání obslužného personálu.

  
Vybavení pokoje

Pokoje jsou vybaveny  nábytkem a zařízením (elektrická nebo mechanická polohovací lůžka, stoly, uzamykatelné noční stolky, křesla, uzamykatelné skříně, na každém pokoji je televize). Součástí třílůžkového pokoje je balkón.
Domov nemá k dispozici buňky obsahující pouze dvoulůžký pokoj a sociální zařízení, z tohoto důvodu není vhodný pro společné ubytování manželských dvojic. 
Vzhledem k prostorovým možnostem není možné, aby si klienti při nástupu přiváželi svůj nábytek.

Společné prostory
Chodby a atria na všech podlažích jsou barevně a tématicky odlišeny, což usnadňuje vizuální navigaci klientům i ostatním návštěvníkům. Všechny chodby jsou vybaveny bezpečnostními prvky - madla, protiskluzové podlahy.
Společenský život Domova se odehrává ve společenské místnosti, kde probíhají například projekce filmů, manuální práce, besedy, ale i oslavy narozenin klientů či školení zaměstnaců.

Technické zázemí
Domov má vlastní prádelnu a údržbu. Domov svým klientům poskytuje celodenní stravování, strava se dováží z nedalekého Domova pro seniory Mikuláškovo náměstí. Celodenní strava je v rozsahu snídaně, oběd, svačina a večeře, samozřejmostí je možnost dietního stravování.

Poslání domova

Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytování podpory a pomoci seniorům se stařeckou, Alzheimerovou nebo ostatními typy demencí, kteří již nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby. Podpora a pomoc vychází z individuálně určených potřeb jednotlivých klientů, respektuje a zachovává jejich důstojnost a jejich základní lidská práva.

Cíle služby

  • klient, který si za podpory personálu co nejdéle zachová své schopnosti a udrží soběstačnost.

  • klient, kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních potřeb a poskytuje mu podporu při jejich realizaci.

  • pomáhat udržet sociální vztahy (např. mezi klientem, rodinou a přáteli)
  • ​paliativní péče jejíž cílem je zmírnit bolest, dušnost, úzkosti a další tělesná a duševní strádání klientovi, který trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stadiu, zachovat důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým