Poskytované služby

CÍLOVÁ SKUPINA

Naše pobytová služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou nebo ostatními typy demencí, jež vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určena pro osoby nad 50 let. Poskytovaná služba je nabízena v rámci Jihomoravského kraje, případně zájemcům, kteří mají ke kraji vztah (příbuzné, rodiště).
 

Službu nelze poskytnout:

 • osobám, které nesplňují cílovou skupinu,
 • osobám, které vyžadují trvalou lékařskou ústavní péči,
 • osobám s akutním infekčním onemocněním,
 • manželským párům, pokud chtějí bydlet společně,
 • osobám vyžadujícím stoprocentní soukromí.
 

V domově se zvláštním režimem jsou poskytovány následující služby:

 • ubytování a celodenní stravování,
 • poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů v péči o vlastní osobu (oblékání, svlékání, přesun na lůžko, vozík, křeslo, apod.),
 • pomoc při osobní hygieně nebo zajištění podmínek pro osobní hygienu,
 • úklid, praní ložního i osobního prádla a žehlení,
 • zajištění bezpečného prostředí a poskytnutí nepřetržité ošetřovatelské péče,
 • zajištění lékařské péče praktickým lékařem (klient má možnost volby), v případě nutnosti odborných lékařských vyšetření s doprovodem personálu,
 • nabídka zajištění objednání a dovozu léků z lékárny a inkontinentních pomůcek,
 • pohybová aktivizace prostřednictvím fyzioterapeuta (k dispozici má magnetoterapii, biotronové lampy, motomedy, pomůcky pro procvičování jemné motoriky, flexibary, overbally),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • organizování a poskytování volnočasových aktivit a sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc, případně zajištění, při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - styk s úřady, úschova cenností,
 • zprostředkování služeb za úhradu (kadeřnice a pedikérka).