Úhrady za služby

Výše úhrad za ubytování a stravu

Ceník úhrad za poskytované sociální služby v DS Kosmonautů - platný od 1.4.2022
 
Částka za ubytování  je od 1.4.2020 stanovena ve výši 250 Kč.
 
1 den 28 dní 30 dní 31 dní
250 Kč 7 000 Kč 7 500 Kč 7 750 Kč
 
  • Částka za stravování je od 1.4.2022 pro všechny druhy stravy jednotná, ve výši 205 Kč
 
1 den 28 dní 30 dní 31 dní
205 Kč 5 740 Kč 6 150 Kč 6 355 Kč
 
  • Celková částka za ubytování a stravu dle počtu jednotlivých dnů v měsíci
 
1 den 28 dní 30 dní 31 dní
455 Kč 12 740 Kč 13 650 Kč 14 105 Kč
 
Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu.
 
Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči.