Úhrady za služby

Výše úhrad za ubytování a stravu

 

  • Částka za ubytování  je stanovena pro rok 2017 ve výši 180 Kč.
1 den 28 dní 30 dní 31 dní
180 Kč 5 040 Kč 5 400 Kč 5 580 Kč
 
  • Částka za stravování závisí na druhu odebírané stravy 
Strava normální - dieta č.3 Strava šetřící - dieta č.2 Strava diabetická - dieta č.9
150 Kč / den 150 Kč / den 164 Kč / den
 
  • Celková částka za ubytování a stravu dle počtu jednotlivých dnů v měsíci
  1 den 28 dní 30 dní 31 dní
dieta č. 3 330 Kč 9 240 Kč 9 900 Kč 10 230 Kč
dieta č. 2 330 Kč 9 240 Kč 9 900 Kč 10 230 Kč
dieta č. 9  344 Kč 9 632 Kč 10 320 Kč 10 664 Kč


Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu.
 

Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči.