Úhrady za služby

Výše úhrad za ubytování a stravu

 

  • Částka za ubytování  je stanovena pro rok 2019 ve výši 200 Kč.
1 den 28 dní 30 dní 31 dní
200Kč  5 600 Kč 6 000 Kč 6 200 Kč
 
  • Částka za stravování závisí na druhu odebírané stravy 
Strava normální - dieta č.3 Strava šetřící - dieta č.2 Strava diabetická - dieta č.9
150 Kč / den 150 Kč / den 164 Kč / den
 
  • Celková částka za ubytování a stravu dle počtu jednotlivých dnů v měsíci
  1 den 28 dní 30 dní 31 dní
dieta č. 3 350 Kč 9 800 Kč 10 500 Kč 10 850 Kč
dieta č. 2 350 Kč 9 800 Kč 10 500 Kč 10 850 Kč
dieta č. 9  364 Kč 10 192 Kč 10 920 Kč   11 284 Kč 


Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu.
 

Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči.