Úhrady za služby

Výše úhrad za ubytování a stravu

Ceník úhrad za poskytované sociální služby v DS Kosmonautů - platný od 1.1.2020
 
Částka za ubytování  je od 1.1.2020 stanovena ve výši 210 Kč.
 
1 den 28 dní 30 dní 31 dní
210 Kč 5 880 Kč 6 300 Kč 6 510 Kč
 
  • Částka za stravování je od 1.7.2019 pro všechny druhy stravy jednotná, ve výši 170 Kč
 
1 den 28 dní 30 dní 31 dní
170 Kč 4 760 Kč 5 100 Kč 5 270 Kč
 
  • Celková částka za ubytování a stravu dle počtu jednotlivých dnů v měsíci
 
1 den 28 dní 30 dní 31 dní
380 Kč 10 640 Kč 11 400 Kč 11 780 Kč
 
Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmu.
 
Úhrada za péči se stanoví ve výši přiznaného příspěvku na péči.