Aktuality

Společenský ples
11. 04. 2019
Dne 27.3.2019 proběhl pro naše klienty společenský ples.
Klienti strávili příjemné odpoledne tancem i poslechem hudby a v závěru plesu byla losována i tradiční tombola.
 
Celý článek
Potravinová sbírka pro lidi v nouzi
09. 04. 2019
Zaměstnanci Domova pro seniory se zúčastnili potravinové sbírky pro lidi v nouzi. Přispěli finanční částkou 1000,-Kč na pořízení potřebných potravin a hygienických potřeb, která bude předána na MMB na odboru sociální péče. 
Celý článek
Ekumenická velikonoční bohoslužba
09. 04. 2019
V pátek dne 19.4.2019 se uskuteční v 9:30 hod. pro naše klienty ekumenická velikonoční mše v prostorách jídelny třetího patra.
Celý článek
Katolická velikonoční mše
09. 04. 2019
Ve středu dne 24.4.2019 se od 9:30 hodin uskuteční katolická velikonoční mše.
Celý článek
Poník Emilek opět na návštěvě
09. 04. 2019

Dne 2.4.2019 navštívil naše klienty již známý poník Emilek. Tentokrát zavítal za klienty přímo na 3. oddělení, kde mohl udělat radost svou přítomností i ležícím a hůře pohyblivým klientům.

Celý článek
Divadlo Bez Pravidel - vystoupení loutek
09. 04. 2019
Dne 5.4.2019 naše klienty navštívilo Divadlo Bez Pravidel, zastoupené panem Michaelem Schmidtem a jeho spolupracovníkem.
Pánové přivezli nádherné loutky babičky a dědečka s nimiž se klienti seznámili formou hry.
S pomocí loutek klienti poznávali interprety českých písniček a mnohé písně si i zazpívali.
Představení sklidilo velký úspěch, panovala dobrá nálada a klientům se setkání s loutkami velmi líbilo.
Celý článek
Návštěva papoušků
04. 04. 2019

Dne 26.3.2019 proběhla v našem domově akce s papoušky.

Klientům bylo předvedeno několik druhů exotických papoušků, o kterých nám majitelé pověděli  základní informace a zajímavosti. Každý z nich byl něčím výjimečný, každý uměl nějaký zvláštní kousek (tanec, úklony, šplhání po laně,..apod.) Klienti měli možnost se s některými druhy papoušků vyfotit a pohladit si je.
Povídání bylo vtipné, poutavé i poučné a klienti byli mile potěšeni.

Celý článek
Ukončení univerzity třetího věku
20. 03. 2019

Vzdělávání seniorů v Domově pro seniory Kosmonautů

          V úterý 19. března 2019 proběhlo  v rámci Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity Brno slavnostní ukončení kurzu Trénování paměti a dalších kognitivních funkcí, který  je  realizován ve spolupráci Masarykovy univerzity s Domovem pro seniory Kosmonautova Brno, příspěvkové organizace. Čtrnáct absolventů kurzu obdrželo Osvědčení z rukou vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Barbory Haškové, vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Brna Jan Poláka a ředitele Domova pro seniory Kosmonautů Martina Petříka. Této slavnostní události se také zúčastnili rodinní příslušníci a přátelé absolventů.

Cílem kurzu bylo ukázat účastníkům, jak jsou v životě důležité kognitivní (poznávací) funkce, mezi které patří také paměť.  Jak lze paměť lépe používat, a že může dobře sloužit i ve vysokém věku, víme – li, jak na to.  Účastníci si zábavnou formou vyzkoušeli  různá cvičení a hry důležité pro udržení dobré duševní kondice. Součástí jednotlivých setkání v rámci vzdělávacího programu byla   vždy i stručná informace o mozku, paměti a poznávacích funkcích. Tato informace byla  doplněním k probíraným cvičením, kterými jsou, např. smyslová cvičení, hudba, poezie, ale i pohybové dovednosti prstů a rukou.

Masarykova univerzita si je vědoma své společenské odpovědnosti a probíhajících sociálně-demografických změn a proto již od roku 2014 spolupracuje s Magistrátem města Brna a Krajským úřadem Jihomoravského kraje  na realizaci vzdělávacích  kurzů, kterých se zúčastnilo více než pět set seniorů.

Celý článek
MDŽ 8.3.2019
18. 03. 2019
Dne 8.3.2019 nás navštívily žákyně ZUŠ a na klarinety zahrály klientkám několik známých melodií. Pěkné vystoupení zakončil pan ředitel přáním k mezinárodnímu dni žen a předal všem ženám v domově kytičku.
Celý článek
Masopust
06. 03. 2019

V pátek 1.3.2019 jsme pro naše klienty připravili masopustní průvod masek.
Klienty jsme překvapili v maskách přímo na pokojích. Nechybělo zpívání a spoustu legrace.

Úspěch byl veliký a klienti se dobře bavili.

Celý článek
Trénink paměti a kognitivních dovedností
20. 02. 2019
V rámci projektu Masarykovy univerzity probíhají pravidelná setkání při tréninku paměti a kognitivních dovedností.
Kurz probíhá vždy v úterý od 9:30 hod. - 11:00 hod. Přednášejícími jsou paní Mgr. Miroslava Dohnalová a pan Ing. Zbyněk Dohnal.
Celý článek
Koník Emil
06. 02. 2019
Dne 1.2.2019 nás navštívila chovatelka paní Šránková se svým koníkem Emilkem a psem Piškotem. Našim klientům popsala, jak probíhá nejen péče, ale především trénink a výchova takového koníka, co vše se umí Emilek naučit a jak zvládá hry a povely své chovatelky.
Klientům kontakt se zvířaty přináší psychické uvolnění, pohodu a celkově pozitivně působí na fyzický i psychický stav a tak návštěva sklidila velký úspěch.
Celý článek
 1234567