Návštěvy klientů od 25.5.2020

20. 05. 2020
Návštěvy klientů rodinnými příslušníky a dalších blízkých osob budou opět možné od pondělí 25.5.2020.
 • návštěvu je potřeba telefonicky dohodnout na stanovený čas
 • nutno dodržovat režim návštěv a hygienická opatření
 • délka návštěv max.1 hodina
V souvislosti s restriktivními opatřeními souvisejícími s výskytem onemocnění COVID-19 platí v Domově pro seniory Kosmonautů od 12.3.2020 nařízení o „zákazu návštěv“. Vzhledem k současné epidemiologické situaci, usnesení vlády č. 520  a opatřením MZ ČR dochází postupně k rozvolňování přijatých opatření a poskytovatelům sociálních služeb (v pobytové formě) umožňuje od 25.5.2020 realizovat návštěvy u klientů zařízení. Týká se návštěv rodinných příslušníků, opatrovníků, dobrovolníků a dalších blízkých osob.                 
Návštěvy jsou umožněny každý den, pondělí až neděle od 9.00 do 18.00 hod.
 • Návštěvu je nutné předem telefonicky domluvit se sociální pracovnicí (pí. Málková tel. 547 426 119, mob. 604 940 074 nebo pí. Bc. Peterková tel. 547 426 111, mob. 703 656 303). K domluvě využijte čas  od pondělí do pátku mezi 7.00 – 15.00 hod.
 • Harmonogram návštěv musí být určen předem, aby nedocházelo k nežádoucí kumulaci zvýšeného počtu v budově.
 • Návštěvy mohou probíhat v režimu max. dvě  osoby na jednoho klienta ve stejném čase.
 • Délka návštěvy max. 1 hod. (z doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR).
 • Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 • Každá navštěvující osoba vyplní na vrátnici dotazník o bezinfekčnosti, zapíše se do knihy návštěv.
 • Každé navštěvující osobě je na vrátnici změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak  nemoci, je návštěva zakázána a doporučena návštěva lékaře.
 • Každá navštěvující osoba dostane na vrátnici čistou látkovou roušku, kterou při odchodu odloží do nádoby k tomu určené v prostorách vstupu do DS.

navstevy.pdf

navstevy-od-25-5.pdf