Rehabilitace a pohybová cvičení

Správně nastavená pohybová aktivita jednoznačně zpomaluje tempo stárnutí a zvyšuje kvalitu života seniorů.