Trénink paměti a kognitivních dovedností

24. ledna 2019
V rámci projektu Masarykovy univerzity - trénink paměti a kognitivních dovedností, budou probíhat pravidelná setkání, vždy v úterý od 9:30 hod. - 11:00 hod. Lektory kurzu budou paní Mgr. Miroslava Dohnalová a pan Ing. Zbyněk Dohnal. 
Setkání proběhnou ve dnech:
5.2.2019
12.2.2019
19.2.2019
26.2.2019
5.3.2019
12.3.2019
19.3.2019