Ekumenická setkání

3. září 2018 - 31. prosince 2018
V  našem Domově proběhnou ekumenické pobožnosti s chvalozpěvy. 

Setkání proběhnou tyto neděle vždy v 9:30 ve společenské místnosti

9.10. 2018
4.11. 2018
9.12. 2018