Domov pro seniory Kosmonautů 
Domov pro seniory Kosmonautů
Domov pro seniory Kosmonautů

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace, je pobytové zařízení, jehož zřizovatelem je Statutární město Brno. Toto zařízení splňuje standardy kvality sociálních služeb založené na naplňování základních lidských práv a svobod tak, jak jsou uvedeny v Deklaraci základních lidských práv a svobod a zakotveny v právních dokumentech České republiky. Tento Domov se zvláštním režimem je určen pro klienty s diagnostikovanou stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určena pro osoby nad 50 let.
V domově je realizován pilotní projekt Paliativní péče v domovech pro seniory, který vypsal nadační fond ABAKUS a my byli vybráni jako jedno z patnácti zařízení na území České republiky.
Cílem je udržení kvality života, soběstačnosti, důstojnosti klientů, respektování jejich přání ve všech oblastech jejich života.
Více informací získáte na letáčku. Více zde:
 
Více zde
 

ico_2.png
Jak požádat o přijetí:
Domov se zvláštním režimem
 

Aktuality

Poník Julián a želva Tomáš na návštěvě
23. 05. 2022
Dne 12.5.2022 nás opět navštívila paní Veronika z nadace Emil pomáhá. Tentokrát však nepřijela s Emilem, ale s poníkem Juliánem. Byl malinko zlobivý, ale to je tím, že je ještě ve výcviku.
Zároveň s ním přijela i želva Tomáš. Krásné a slunečné dopoledne nám příjemně uplynulo při rozhovoru o Juliánovi a jeho výcviku pro tuto terapii.
Celý článek
Všechny aktuality