Domov pro seniory Kosmonautů 
Domov pro seniory Kosmonautů
Domov pro seniory Kosmonautů

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace, je pobytové zařízení, jehož zřizovatelem je Statutární město Brno. Toto zařízení splňuje standardy kvality sociálních služeb založené na naplňování základních lidských práv a svobod tak, jak jsou uvedeny v Deklaraci základních lidských práv a svobod a zakotveny v právních dokumentech České republiky. Tento Domov se zvláštním režimem je určen pro klienty s diagnostikovanou stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určena pro osoby nad 50 let.
Více zde
 

ico_2.png
Jak požádat o přijetí:
Domov se zvláštním režimem
 

Aktuality

Ukončení univerzity třetího věku
20. 03. 2019

Vzdělávání seniorů v Domově pro seniory Kosmonautů

          V úterý 19. března 2019 proběhlo  v rámci Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity Brno slavnostní ukončení kurzu Trénování paměti a dalších kognitivních funkcí, který  je  realizován ve spolupráci Masarykovy univerzity s Domovem pro seniory Kosmonautova Brno, příspěvkové organizace. Čtrnáct absolventů kurzu obdrželo Osvědčení z rukou vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Barbory Haškové, vedoucího odboru sociálních věcí Magistrátu města Brna Jan Poláka a ředitele Domova pro seniory Kosmonautů Martina Petříka. Této slavnostní události se také zúčastnili rodinní příslušníci a přátelé absolventů.

Cílem kurzu bylo ukázat účastníkům, jak jsou v životě důležité kognitivní (poznávací) funkce, mezi které patří také paměť.  Jak lze paměť lépe používat, a že může dobře sloužit i ve vysokém věku, víme – li, jak na to.  Účastníci si zábavnou formou vyzkoušeli  různá cvičení a hry důležité pro udržení dobré duševní kondice. Součástí jednotlivých setkání v rámci vzdělávacího programu byla   vždy i stručná informace o mozku, paměti a poznávacích funkcích. Tato informace byla  doplněním k probíraným cvičením, kterými jsou, např. smyslová cvičení, hudba, poezie, ale i pohybové dovednosti prstů a rukou.

Masarykova univerzita si je vědoma své společenské odpovědnosti a probíhajících sociálně-demografických změn a proto již od roku 2014 spolupracuje s Magistrátem města Brna a Krajským úřadem Jihomoravského kraje  na realizaci vzdělávacích  kurzů, kterých se zúčastnilo více než pět set seniorů.

Celý článek
MDŽ 8.3.2019?width=300
MDŽ 8.3.2019
18. 03. 2019
Masopust?width=300
Masopust
06. 03. 2019
Společenský ples?width=300
Společenský ples
27. 02. 2019
Trénink paměti a kognitivních dovedností?width=300
Trénink paměti a kognitivních dovedností
20. 02. 2019
Všechny aktuality