Domov pro seniory Kosmonautů 
Domov pro seniory Kosmonautů
Domov pro seniory Kosmonautů

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace, je pobytové zařízení, jehož zřizovatelem je Statutární město Brno. Toto zařízení splňuje standardy kvality sociálních služeb založené na naplňování základních lidských práv a svobod tak, jak jsou uvedeny v Deklaraci základních lidských práv a svobod a zakotveny v právních dokumentech České republiky. Tento Domov se zvláštním režimem je určen pro klienty s diagnostikovanou stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určena pro osoby nad 50 let.
Více zde
 

ico_2.png
Jak požádat o přijetí:
Domov se zvláštním režimem
 

Aktuality

Muzikoterapie
11. 06. 2019
V pondělí 3.6.2019 jsme pro naše klienty zajistili muzikoterapii.
Jednalo se o seznámení a hraní na netradiční hudební nástroje, jako je třeba tibetská miska. Klienti si sami vyzkoušeli hru na nástroje a jejich působení na tělo i mysl. Terapie proběhla nejen ve skupinově, ale i individuálně na pokojích s imobilními klienty. Vzhledem k tomu, že muzikoterapie sklidila pozitivní ohlas, rozhodlo se vedení domova zakoupit jednu tibetskou misku
za účelem budoucí muzikoterapie v DS.
Celý článek
Všechny aktuality