Domov pro seniory Kosmonautů 
Domov pro seniory Kosmonautů
Domov pro seniory Kosmonautů

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace, je pobytové zařízení, jehož zřizovatelem je Statutární město Brno. Toto zařízení splňuje standardy kvality sociálních služeb založené na naplňování základních lidských práv a svobod tak, jak jsou uvedeny v Deklaraci základních lidských práv a svobod a zakotveny v právních dokumentech České republiky. Tento Domov se zvláštním režimem je určen pro klienty s diagnostikovanou stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určena pro osoby nad 50 let.
V domově je realizován pilotní projekt Paliativní péče v domovech pro seniory, který vypsal nadační fond ABAKUS a my byli vybráni jako jedno z patnácti zařízení na území České republiky.
Cílem je udržení kvality života, soběstačnosti, důstojnosti klientů, respektování jejich přání ve všech oblastech jejich života.
Více informací získáte na letáčku. Více zde:
 
Více zde
 

ico_2.png
Jak požádat o přijetí:
Domov se zvláštním režimem
 

Aktuality

Kouzelnické vystoupení
20. 09. 2022
Ve čtvrtek 1.9.2022 nás v odpoledních hodinách navštívil kouzelník "KATONAS" s programem plným kouzel a iluzí. Překvapil nás i svým uměním břichomluvectví. Ke svým kouzlům si jako asistenty vybral několik lidí z publika, načež všichni svou asistenci zvládli bravurně a s úsměvem. Bylo to vskutku kouzelné odpoledne.
Celý článek
Všechny aktuality