Domov pro seniory Kosmonautů 
Domov pro seniory Kosmonautů
Domov pro seniory Kosmonautů

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace, je pobytové zařízení, jehož zřizovatelem je Statutární město Brno. Toto zařízení splňuje standardy kvality sociálních služeb založené na naplňování základních lidských práv a svobod tak, jak jsou uvedeny v Deklaraci základních lidských práv a svobod a zakotveny v právních dokumentech České republiky. Tento Domov se zvláštním režimem je určen pro klienty s diagnostikovanou stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určena pro osoby nad 50 let.
Více zde
 

ico_2.png
Jak požádat o přijetí:
Domov se zvláštním režimem
 

Aktuality

Nová opatření a návštěvy v DS od 22.11.2021
19. 11. 2021
Vážení návštěvníci,
s ohledem na zajištění ochrany zdraví a životů našich klientů a Vašich rodinných příslušníků či známých, Vás žádáme o důsledné dodržování veškerých opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, stanovujících pravidla a restrikce při návštěvách a respektování všech dalších režimových opatření domova pro seniory.

Z důvodu minimalizace rizik onemocnění uživatelů a zaměstnanců našeho domova  budou návštěvy od 22.11.2021 probíhat vždy:

úterý       13.00 -  18.00 hod.
čtvrtek   13.00 -  18.00 hod.
neděle    13.00 -  18.00 hod.
Celý článek
Všechny aktuality