Domov pro seniory Kosmonautů 
Domov pro seniory Kosmonautů
Domov pro seniory Kosmonautů

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace, je pobytové zařízení, jehož zřizovatelem je Statutární město Brno. Toto zařízení splňuje standardy kvality sociálních služeb založené na naplňování základních lidských práv a svobod tak, jak jsou uvedeny v Deklaraci základních lidských práv a svobod a zakotveny v právních dokumentech České republiky. Tento Domov se zvláštním režimem je určen pro klienty s diagnostikovanou stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určena pro osoby nad 50 let.
Více zde
 

ico_2.png
Jak požádat o přijetí:
Domov se zvláštním režimem
 

Aktuality

Sčítání lidu 2021
14. 04. 2021
Klienti ubytovaní v Domově pro seniory Kosmonautů budou sečteni v domově. Sčítání bude probíhat listinnou formou od 17. dubna do 11. května 2021. 
Jedná se o všechny klienty, tzn. i ty, kteří v domově nemají trvalý pobyt. Klienti se sčítají v místě obvyklém, jedná se o místo, kde žijí a budou žít dál, neptají se na trvalý pobyt.

Sčítacím komisařem Domova pro seniory  je J. Málková a Bc. I. Peterková, sociální  pracovnice (tel.: 604940074, 703656303).
Celý článek
Všechny aktuality