Domov pro seniory Kosmonautů 
Domov pro seniory Kosmonautů
Domov pro seniory Kosmonautů

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace, je pobytové zařízení, jehož zřizovatelem je Statutární město Brno. Toto zařízení splňuje standardy kvality sociálních služeb založené na naplňování základních lidských práv a svobod tak, jak jsou uvedeny v Deklaraci základních lidských práv a svobod a zakotveny v právních dokumentech České republiky. Tento Domov se zvláštním režimem je určen pro klienty s diagnostikovanou stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určena pro osoby nad 50 let.
Více zde
 

ico_2.png
Jak požádat o přijetí:
Domov se zvláštním režimem
 

Aktuality

Divadlo Bez Pravidel
24. 02. 2020

Dne 19.2.2020 navštívil představitel „Divadla Bez pravidel“ naše klienty na prvním oddělení.
Měl s sebou loutky dědu Františka a psa Raťafáka, prostřednictvím kterých si povídal s klienty. Naši klienti reagovali velice pozitivně, komunikovali s loutkami a působili spokojeně a šťastně.

Celý článek
Všechny aktuality